Short position

Definícia pojmu Short position v ekonomickom slovníku. Výraz Short position sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Short position“

(krátka pozícia) – pozícia zaujatá na trhu predajom finančných nástrojov. Krátku pozíciu používajú investori očakávajúci pokles cien.