sezónny index

Definícia pojmu sezónny index v ekonomickom slovníku. Výraz sezónny index sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „sezónny index“

Sezónny komponent v určitom období (napr. predaja alebo výroby) ako percento trendovej hodnoty príslušného obdobia plus 100.