sezónne zásoby

Definícia pojmu sezónne zásoby v ekonomickom slovníku. Výraz sezónne zásoby sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „sezónne zásoby“

1. Zásoby, ktoré sa vytvárajú tak, aby mohli uspokojiť dopyt vrátane sezónneho kolísania s takou úrovňou výroby, ktorá vôbec nekolíše alebo ktorá kolíše v menšom rozsahu ako dopyt. 2. Zásoby vytvorené sezónnou výrobou. 3. Zásoby vypočítané z rozdielu medzi mesačnými rozpismi (predaja) a mesačnými množstvami.