Sezónne vplyvy

Definícia pojmu Sezónne vplyvy v ekonomickom slovníku. Výraz Sezónne vplyvy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Sezónne vplyvy“

Sezónne vplyvy sú spojené so sezónnym kolísaním určitého faktora (napr. sezónne ceny ovocia a zeleniny a pod.). So sezónnymi vplyvmi sa najčastejšie stretávame pri časových radoch.