sezónna schéma na požiadavky

Definícia pojmu sezónna schéma na požiadavky v ekonomickom slovníku. Výraz sezónna schéma na požiadavky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „sezónna schéma na požiadavky“

V širšom zmysle slova je to charakteristická distribúcia požiadaviek na výrobok počas mesiacov v roku. V užšom zmysle slova je to súhrn dvanástich sezónnych faktorov.