Šetrné obrábanie pôdy

Definícia pojmu Šetrné obrábanie pôdy v ekonomickom slovníku. Výraz Šetrné obrábanie pôdy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Agrárna ekonomika.

Definícia výrazu „Šetrné obrábanie pôdy“

Šetrné obrábanie pôdy – V ekologickom poľnohospodárstve sa nepoužívajú nadmerne ťažké stroje, pretože vysoký tlak poľnohospodárskej techniky na pôdu, najmä na jar a pri vysokej vlhkosti pôdy, je značne škodlivý. Redukuje sa tiež orba pôdy, ktorou dochádza k ničeniu pôdnych mikroorganizmov a znižovaniu druhovej diverzity. Orba pluhom sa nahrádza kyprením pôdy kypričmi, ktoré nechávajú rastlinné zvyšky na povrchu ornice alebo ich premiešavajú s povrchovou vrstvou ornice. Takáto pôda je chránená pred eróziou a nadmernou stratou vody vyparením.