sériovo-úkolová výroba

Definícia pojmu sériovo-úkolová výroba v ekonomickom slovníku. Výraz sériovo-úkolová výroba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „sériovo-úkolová výroba“

Pracovno – výrobný proces, pri ktorom sa určitý produkt vyrába v sérii podobných produktov podľa želania individuálneho zákazníka.