sériové zásoby

Definícia pojmu sériové zásoby v ekonomickom slovníku. Výraz sériové zásoby sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „sériové zásoby“

Vypočítané množstvo, ktoré vychádza z faktu, že výroba alebo odoslanie nejakého produktu bude urobené v sériách.