Semilogaritmická transformácia

Definícia pojmu Semilogaritmická transformácia v ekonomickom slovníku. Výraz Semilogaritmická transformácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Semilogaritmická transformácia“

Semilogaritmická transformácia regresného modelu je špeciálnou formou logaritmickej transformácie, ktorá je vhodná pri špecifikácii lineárneho ekonometrického modelu za predpokladu, že relatívna zmena vysvetľovanej premennej Y závisí lineárne na absolútnej zmene vysvetľujúcej premennej.