semester

Definícia pojmu semester v ekonomickom slovníku. Výraz semester sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „semester“

Časť akademického roka v prípade, že sa tento delí na dve výučbové obdobia.