Sekundárny trh

Definícia pojmu Sekundárny trh v ekonomickom slovníku. Výraz Sekundárny trh sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Sekundárny trh“

Druhý a ďalší predaj daného aktíva (akcia, obligácia, pokladničná poukážka).