Sektorový operačný program

Definícia pojmu Sektorový operačný program v ekonomickom slovníku. Výraz Sektorový operačný program sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Sektorový operačný program“

(SOP) – Dokument schválený EK pre vykonávanie Rámca podpory Spoločenstva a obsahujúci súvislý súbor priorít zahrňujúci viacročné opatrenia, ktorý môže byť vykonávaný s využitím pomoci jedného alebo viacerých fondov.