SEC

Definícia pojmu SEC v ekonomickom slovníku. Výraz SEC sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „SEC“

(Security and Exchange Comision) – Spoločnosť dozoru nad akciovým trhom v USA.