Sebahodnotenie

Definícia pojmu Sebahodnotenie v ekonomickom slovníku. Výraz Sebahodnotenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Sebahodnotenie“

Podľa EFQM je definované ako systematický, všetko zahŕňajúci a pravidelný proces preskúmavania činnosti organizácie a ich výsledkov na báze Modelu Excelence. Sebahodnotenie sa využíva na benchmarking, pri zlepšovaní výkonnosti organizácie.

Podľa EFQM je tento pojem definovaný ako systematický, všetko zahŕňajúci a pravidelný proces preskúmavania činnosti organizácie a ich výsledkov na báze Modelu Excelence.