Schwarz-Bayesovo kritérium

Definícia pojmu Schwarz-Bayesovo kritérium v ekonomickom slovníku. Výraz Schwarz-Bayesovo kritérium sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Schwarz-Bayesovo kritérium“

Schwarz-Bayesovo kritérium (Schwarzovo informačné kritérium (bayesovské); Schwarz information criterion – SBC) je ďalším kritériom, ktoré overuje špecifikáciu ekonometrického modelu. V odbornej literatúre sa najviac zaužíval vzťah na výpočet s prirodzenými logaritmami.