Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci de minimis

Definícia pojmu Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci de minimis v ekonomickom slovníku. Výraz Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci de minimis sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci de minimis“

dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na základe ktorých môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc de minimis jednotlivým prijímateľom.