Schéma

Definícia pojmu Schéma v ekonomickom slovníku. Výraz Schéma sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Schéma“

Grantová schéma je nástroj, ktorý umožňuje podporiť veľké množstvo menších projektov, ktoré by inak nesplnili podmienku minimálneho finančného objemu. Schéma sa často predkladá ako samostatný projekt, ktorého cieľom je rozdeliť schválené prostriedky podľa vopred určených kritérií medzi konečných prijímateľov.