saturovaný prúd / saturation flow

Definícia pojmu saturovaný prúd / saturation flow v ekonomickom slovníku. Výraz saturovaný prúd / saturation flow sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „saturovaný prúd / saturation flow“

Maximálny dopravný tok, v ktorom môžu vozidlá predchádzať určitým bodom (za predpokladu, že trvalo svieti zelená v prípade svetelne riadenej križovatky). – SATURATION FLOW – The maximum flow at which vehicles cas pass a point (assuming continuous green light in case of traffic lights).