sanitárny certifikát

Definícia pojmu sanitárny certifikát v ekonomickom slovníku. Výraz sanitárny certifikát sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „sanitárny certifikát“

Dokument, ktorý vydáva nadriadený kompetentný orgán v krajine vývozu, stanovujúci, že živočíšne produkty alebo zvieratá, vrátane mŕtvych zvierat, sú vhodné pre ľudskú spotrebu a upresňujúci kedy majú byť kontroly urobené.