Sampling

Definícia pojmu Sampling v ekonomickom slovníku. Výraz Sampling sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Sampling“

Forma sales promotion, v zahraničí ním označujú poznanie, resp. vyskúšanie nových výrobkov a služieb za symbolickú, nízku cenu, resp. aj bezplatne, v rámci napr..