samovražda

Definícia pojmu samovražda v ekonomickom slovníku. Výraz samovražda sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „samovražda“

Dokumenty, ktoré je potrebné predložiť poisťovni v prípade úmrtia, musia oprávnené osoby predložiť aj v prípade samovraždy. Poisťovňa má právo odmietnuť poistné plnenie do 5 rokov od začiatku poistenia, respektíve vyplatiť len odkupnú hodnotu.