Samosprávny kraj

Definícia pojmu Samosprávny kraj v ekonomickom slovníku. Výraz Samosprávny kraj sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Samosprávny kraj“

– je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Je PO, ktorá hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov. Má svoje symboly (erb, vlajka, pečať).