Saldo

Definícia pojmu Saldo v ekonomickom slovníku. Výraz Saldo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Saldo“

Rozdiel medzi aktívami a pasívami. Používa sa aj v zahraničnom obchode, kde saldo predstavuje finančný rozdiel medzi vývozom a dovozom tovarov a služieb.