Sadzba poistného

Definícia pojmu Sadzba poistného v ekonomickom slovníku. Výraz Sadzba poistného sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Sadzba poistného“

Relatívne vyjadrené poistné na jednotku poistnej hodnoty. Obyčajne sa uvádza v promile alebo percentách z poistnej hodnoty. V krátkodobých poisteniach sa tiež stanovuje v absolútnej hodnote v korunách. Ide o relatívne vyjadrenie ceny poisteného rizika.

Relatívne vyjadrené poistné na jednotku poistnej hodnoty.