Sadzba mýta

Definícia pojmu Sadzba mýta v ekonomickom slovníku. Výraz Sadzba mýta sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika dopravy.

Definícia výrazu „Sadzba mýta“

Sadzbu mýta upravuje § 5 zákona 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta, podľa ktorého je sadzba mýta za 1 km vymedzeného úseku cesty určená pre kategórie vozidiel nad 3, 5 t do 12 t celkovej hmotnosti vozidla, 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla určených na prepravu tovaru a motorových vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča. Sadzba mýta naviac zohľadňuje emisnú triedu EURO a počet náprav vozidla. Je stanovená samostatne pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá a samostatne pre cesty I. triedy. Podrobnosti sú uvedené v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z., ktorým sa stanovuje výška sadzby mýta za používanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií.