S.W.I.F.T.

Definícia pojmu S.W.I.F.T. v ekonomickom slovníku. Výraz S.W.I.F.T. sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „S.W.I.F.T.“

Elektronický systém prevodu finančných prostriedkov medzi účastníckymi bankami.