s dodaním z prístaviska

Definícia pojmu s dodaním z prístaviska v ekonomickom slovníku. Výraz s dodaním z prístaviska sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „s dodaním z prístaviska“

(clo zaplatené) – (… uvedený prístav určenia) /deq/ – Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahraničnom obchode/, podľa ktorého predávajúci spĺňa svoju povinnosť dodávky, keď je tovar k dispozícii kupujúcemu na prístavnej hrádzi (v prístavisku, doku) v uvedenom prístave určenia. Predávajúci znáša riziko a náklady vrátane poplatkov, daní a iných platieb súvisiacich s dopravou tovaru a okrem toho aj preclenie potrebné na import tovaru. Termín by sa nemal používať, ak predávajúci nie je schopný priamo alebo nepriamo získať licenciu na import. Ak si zúčastnené strany želajú, aby kupujúci preclil tovar určený na import a zaplatil poplatky, treba použiť slová poplatky nezaplatené, namiesto poplatky zaplatené. Ak si zúčastnené strany želajú vylúčiť z povinností predávajúceho niektoré poplatky, ktoré treba zaplatiť pri importe tovaru (ako napr. daň z pridanej hodnoty (DPH) : value added tax (VAT), toto by malo byť jasne uvedené a presne štylizované pridaním vety, ktorá to presne vyjadruje: delivered duty paid, VAT unpaid (……. named port of destination) – doručený, poplatky zaplatené, DPH nezaplatená (…….. uvedený prístav určenia). Poznámka: Tento termín môže byť použitý bez ohľadu na druh dopravy.