s dodaním vo svojich priestoroch

Definícia pojmu s dodaním vo svojich priestoroch v ekonomickom slovníku. Výraz s dodaním vo svojich priestoroch sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „s dodaním vo svojich priestoroch“

(… uvedené miesto/exw/) – Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahraničnom obchode/, podľa ktorého predávajúci spĺňa svoju povinnosť dodávky, keď je tovar k dispozícii kupujúcemu v priestoroch predávajúceho (závod, továreň, sklad, atď.). Predávajúci v podstate nie je zodpovedný za naloženie tovaru na dopravný prostriedok, poskytnutý kupujúcim a preclenie tovaru na export, iba ak by to bolo inak dohodnuté. Kupujúci znáša všetky náklady a riziko, týkajúce sa prevzatia tovaru z priestorov predávajúceho do požadovanej cieľovej stanice. V tomto zmysle tento termín predstavuje minimum povinností pre predávajúceho. Poznámka: Tento termín by sa nemal použiť, keď kupujúci nemôže priamo alebo nepriamo vybaviť formality na export. Za týchto okolností by mal byť použitý termín free carrier – FCA /dopravca neplatený – cena nezahŕňajúca náklady na dopravcu/.