s dodaním na hranici

Definícia pojmu s dodaním na hranici v ekonomickom slovníku. Výraz s dodaním na hranici sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „s dodaním na hranici“

(… uvedené miesto) daf – Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahraničnom obchode/, podľa ktorého predávajúci spĺňa svoju povinnosť dovozu, keď je tovar k dispozícii a preclený k exportu v uvedenom bode a mieste na hranici, ale pred hraničnou colnicou susednej krajiny. Termín hranica /frontier/ sa môže použiť na akúkoľvek hranicu vrátane tej, ktorá je v krajine exportu. Z tohoto dôvodu je veľmi dôležité presne definovať uvedený bod a miesto v zmysle stanovených podmienok. Poznámka: Pôvodne bolo stanovené, že tento termín sa bude používať iba vtedy, keď je tovar prevážaný po železničnej trati alebo po ceste, ale môže sa používať i pri inom spôsobe dopravy.