Ručiteľom

Definícia pojmu Ručiteľom v ekonomickom slovníku. Výraz Ručiteľom sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Pôžičky a splátky.

Definícia výrazu „Ručiteľom“

je osoba poskytujúca ručenie (berie na seba voči veriteľovi záväzok, že pohľadávku uhradí, pokiaľ tak neučiní klient).