Ručiteľ

Definícia pojmu Ručiteľ v ekonomickom slovníku. Výraz Ručiteľ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Pôžičky, Hypotéky.

Definícia výrazu „Ručiteľ“

Ručiteľ je osoba, ktorá sa zaväzuje zaplatiť banke dlh namiesto dlžníka v prípade, ak dlžník neplatí riadne a včas.

Je ten, ktorý sa za žiadateľa o pôžičku zaručí, tzn. vezme na seba veriteľovu povinnosť, že pohľadávku zaplatí, ak ju z akéhokoľvek dôvodu nezaplatí sám dlžník. Ručiteľov môže byť viac (viď § 546 občianskeho zákonníka).

je osoba, ktorá sa zaväzuje zaplatiť banke dlh namiesto dlžníka v prípade, ak dlžník neplatí riadne a včas.

Osoba, ktorá sa zaväzuje zaplatiť banke dlh namiesto dlžníka v prípade, ak dlžník neplatí riadne a včas.