Ručením

Definícia pojmu Ručením v ekonomickom slovníku. Výraz Ručením sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Pôžičky a splátky.

Definícia výrazu „Ručením“

rozumieme povinnosť uspokojiť pohľadávku veriteľa v prípade, že tak neučiní dlžník. Ručenie nie je zaisťovacím vzťahom medzi dlžníkom a veriteľom, ale medzi veriteľom a treťou osobou – ručiteľom.