Ručenie

Definícia pojmu Ručenie v ekonomickom slovníku. Výraz Ručenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Ručenie“

je povinnosť uspokojiť pohľadávku veriteľa pokiaľ tak neurobil dlžník. Je to zaručovací vzťah medzi veriteľom a treťou osobou – ručiteľom.

Povinnosť uspokojiť pohľadávku veriteľa pokiaľ tak neurobil dlžník.