rubopis, indosament

Definícia pojmu rubopis, indosament v ekonomickom slovníku. Výraz rubopis, indosament sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „rubopis, indosament“

Prenos práva na získanie dodávky tovaru od dopravcu tým, že sa adresát podpíše na opačnej strane nákladného listu. Ak meno nového adresáta nie je uvedené, rubopis je otvorený, čo znamená, že každý držiteľ tohoto dokladu je oprávnený prevziať dodávku tovaru.