rozvrhnutie

Definícia pojmu rozvrhnutie v ekonomickom slovníku. Výraz rozvrhnutie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „rozvrhnutie“

Súpis každého základného druhu materiálu a príslušného požadovaného množstva, ako aj každého z ich príslušných základných druhov materiálu, pokračujúc až do konečného druhu materiálu alebo stupňa 0 každého druhu, ktorý sa uvádza. Každý z týchto základných druhov materiálu vyžaduje uvedený druh komponentu v súbore súpisky materiálu. Druh komponentu je uvedený čo najbližšie k ľavému okraju súpisu s každým určeným základným druhom materiálu, uvedeným napravo, a každý z ich určených príslušných druhov materiálu je uvedený ešte viac doprava.