rozvrhnutá súpiska materiálu

Definícia pojmu rozvrhnutá súpiska materiálu v ekonomickom slovníku. Výraz rozvrhnutá súpiska materiálu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „rozvrhnutá súpiska materiálu“

Forma viacúrovňovej súpisky materiálu. Predkladá najvyššiu úroveň submontáži, čo najbližšie k ľavému okraju a všetky komponenty, ktoré zamýšľame použiť v týchto submontážach sú uvedené napravo od tohoto okraju. Všetky nasledujúce úrovne komponentov sú určené ďalej vpravo. Ak je komponent použitý vo viac než jednej submontáži v rámci danej štruktúry produktu, objaví sa viac než iba jedenkrát pod každou submontážou, v ktorej je použitý.