rozvoj

Definícia pojmu rozvoj v ekonomickom slovníku. Výraz rozvoj sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „rozvoj“

1. (Všeobecne) Všeobecné tendencie, trend určitých premenných veličín (napr. hospodársky rozvoj). 2. (Odborne) Všetky činnosti, zamerané na udržanie a posilnenie zodpovedajúceho postavenia spoločnosti tým, že nájdeme nové výrobky, pripravíme ich na výrobu, zdokonalíme existujúce výrobky, nájdeme nové a zdokonalíme existujúce výrobné metódy a výrobné zdroje.