rozsah výrobkov

Definícia pojmu rozsah výrobkov v ekonomickom slovníku. Výraz rozsah výrobkov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „rozsah výrobkov“

Celok všetkých druhov výrobkov dodaných dodávateľom.