Rozsah poistného krytia

Definícia pojmu Rozsah poistného krytia v ekonomickom slovníku. Výraz Rozsah poistného krytia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Rozsah poistného krytia“

Súbor všetkých rizík a poistných podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, vymedzujúci okolnosti, za ktorých poisťovňa poskytne poistné plnenie.