Rozpočtová kapitola

Definícia pojmu Rozpočtová kapitola v ekonomickom slovníku. Výraz Rozpočtová kapitola sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Rozpočtová kapitola“

Ministerstvo alebo iná štátna organizácia, ktorej výdavky a príjmy sú samostatne vyčlenené v rozpočte.