Rozpočet obce

Definícia pojmu Rozpočet obce v ekonomickom slovníku. Výraz Rozpočet obce sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Rozpočet obce“

– základom fin. hospodárenia. Obsahuje príjmy/výdavky, fin. vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samospr. kraja a fin. vzťahy k PO a FO. Zostavuje sa na jeden rok.