rozpočet

Definícia pojmu rozpočet v ekonomickom slovníku. Výraz rozpočet sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod, Financie.

Definícia výrazu „rozpočet“

úloha, norma alebo limit týkajúci sa objemu (množstva) nákladov, investícií a finančných výsledkov, ktoré sú odvodené z plánu a schválené zodpovedným orgánom.

Plán príjmov a výdavkov na určité obdobie. Môže ísť pritom o rodinný rozpočet, rozpočet obce, štátny rozpočet.