rozpis

Definícia pojmu rozpis v ekonomickom slovníku. Výraz rozpis sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „rozpis“

Stanovenie detailov skutočností, alebo vecí vrátane času a časovej postupnosti. 1. (Všeobecne) Umiestnenie činností v časových ukazovateľoch z daným počtom podmienok a / alebo opatrení. 2. (S dôrazom na objednávky) Určenie, kedy môžu byť objednávky realizované, s danými predpokladanými zásobami (plánovanie objednávok). 3. (S dôrazom na výrobu) Pozri: výrobné plánovanie.