Rozostavaná budova / rozostavaná stavba

Definícia pojmu Rozostavaná budova / rozostavaná stavba v ekonomickom slovníku. Výraz Rozostavaná budova / rozostavaná stavba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Rozostavaná budova / rozostavaná stavba“

rozumieme tým budovu/stavbu, ktorá ešte nebola skolaudovaná kolaudačným rozhodnutím. Takáto stavba môže byť zapísaná do katastra nehnuteľností v prípade, že spĺňa stavebnotechnické a funkčné rozostavanie prvého nadzemného podlažia.

Budova alebo stavba, ktorá ešte nebola skolaudovaná kolaudačným rozhodnutím.