Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu

Definícia pojmu Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu v ekonomickom slovníku. Výraz Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu“

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky nemocenskej dávky – Krátka definícia: je spravidla kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Definícia podľa zákona: (§ 54). je spravidla kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.