Rozhodovanie systematické

Definícia pojmu Rozhodovanie systematické v ekonomickom slovníku. Výraz Rozhodovanie systematické sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Peniaze.

Definícia výrazu „Rozhodovanie systematické“

Metóda výberu ďalších krokov, po získaní a vyhodnotení informácií a zvážení nákladov a prínosov rôznych alternatív a ich dôsledkov.