rozdelenie dávky

Definícia pojmu rozdelenie dávky v ekonomickom slovníku. Výraz rozdelenie dávky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „rozdelenie dávky“

Rozdelenie dávky na dve, alebo viac subdodávok a zároveň ich zadelenie do identických, alebo veľmi podobných pracovných centier.