Rovnováha na trhu

Definícia pojmu Rovnováha na trhu v ekonomickom slovníku. Výraz Rovnováha na trhu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Rovnováha na trhu“

Taká situácia, kedy nevzniká tendencia k zmene. Ani predávajúci, ani kupujúci nemajú dôvod meniť svoje rozhodnutia. Takáto situácia trvá len krátko, lebo v živote sa neustále stretávajú rôzne požiadavky predávajúcich a kupujúcich, ktorí majú rozdielne predstavy o objeme a cene realizovanej produkcie.