Rovnoprávnosť

Definícia pojmu Rovnoprávnosť v ekonomickom slovníku. Výraz Rovnoprávnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ľudské práva.

Definícia výrazu „Rovnoprávnosť“

Rovnosť je stav rovnocennosti. To znamená, že žiadna osoba nie je hodnotnejšia než iná, nech má akýchkoľvek rodičov, nech má akúkoľvek spoločenskú pozíciu. Samozrejme, ľudia nie sú identickí vo svojich záľubách, schopnostiach a spôsobe života. Takže rovnoprávnosť znamená, že všetci ľudia majú rovnaké práva a rovnaké možnosti pre svoju činnosť. Musí preto existovať rovnaká príležitosť v oblasti vzdelania či zamestnania i šanca na úspech pre všetkých, čo bude potom meradlom ich vlastného úsilia.