rovnomernosť

Definícia pojmu rovnomernosť v ekonomickom slovníku. Výraz rovnomernosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „rovnomernosť“

údaje spriemerované matematickým úkonom alebo graficky, ako napríklad metódou najmenších štvorcov alebo exponenciálnej rovnomernosti.